Efter tio år med vikande medlemsantal har vi nu nått en vändpunkt. Hittills i år har länsföreningen fått 56 nya medlemmar och vi är i skrivande stund 468 st, dvs fler än 2019.
Nedan visas åldersfördelning för nya (2020) och befintliga medlemmar Vi får nya medlemmar i alla åldrar, men medelåldern bland de nya är ca 18 år lägre än bland de befintliga (51 resp. 69 år).